Poradnia kardiologiczna

 

Lek. med. Arkadiusz Kaleta

 • kardiolog,
 • specjalista chorób wewnętrznych.

Lek. dr n. med. Rafał Rudko

 • specjalista chorób wewnętrznych (2006), specjalista chorób serca (2009) i naczyń (2016).
 • 2011-teraz Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Pinczowie
 • 2000-2010 Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

◦     Pracownia hemodymaniki: diagnostyka inwazyjna chorób serca i naczyń, zabiegi stentowania tętnic wieńcowych, certyfikat operatora kardiologii inwazyjnej (2008).

◦     Pracownia ultrasonograficzna: diagnostyka USG tętnic i żył, kwalifikacja i kontrola chorych po zabiegach stentowania tętnic dogłowowych.

 • specjalizacja z angiologii (chorób naczyń): Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Bytom oraz Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej.

Lek. med. Jarosław Pikoń

 • kardiolog,
 • specjalista chorób wewnętrznych.

Kardiologia

Poradnia kardiologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu sercowo - naczyniowego, a w szczególności:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • niewydolność krążenia,
 • choroba wieńcowa,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • wrodzone i nabyte choroby serca,
 • opieka i leczenie pacjentów po zawale mięśnia sercowego,
 • profilaktyka przeciwzawałowa i przeciwudarowa.

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu usług poradnia zapewnia dostęp do szerokiej diagnostyki:

 • EKG - elektrokardiogram umożliwiający zapis i obserwacje rytmu serca,
 • Próba wysiłkowa (test wysiłkowy EKG) - określa wydolność fizyczną, monitoruje przebieg choroby wieńcowej, pomaga w ocenie ewentualnych zaburzeń rytmu serca oraz ocenia reakcję ciśnienia tętniczego,
 • „Echo” serca (USG serca) - określenie anatomii i czynności serca (wady wrodzone, wady zastawkowe), diagnoza szmerów serca, ocena następstw nadciśnienia tętniczego, diagnoza przyczyn zaburzeń rytmu serca, ocena następstw i powikłań choroby wieńcowej, ocena ryzyka powikłań kardiologicznych przed planowanym zabiegiem operacyjnym,
 • Holter EKG - 24-godzinne monitorowanie EKG, jest podstawowym narzędziem w diagnostyce oraz ocenie skuteczności leczenia zaburzeń rytmu serca,
 • Holter ciśnieniowy - 24-godzinne monitorowanie wartości ciśnienie tętniczego krwi.

 

 

Do poradni kardiologicznej działającej w ramach kontraktu z NFZ można się zarejestraować online, korzystając z dedykowanej do tego celu podstrony naszego serwisu. Kliknij tu.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z OBJĘCIEM OPIEKĄ MEDYCZNĄ

 

Centrum Medyczne Maxmed

ul. Kolejowa 27F

28-500 Kazimierza Wielka

 

Filia Opatowiec

ul. Garncarska 2

28-520 Opatowiec

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych na potrzeby objęcia opieką medyczną jest MAXMED spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Kolejowa 27F, 28-500 Kazimierza Wielka, KRS 0000592859, REGON: 363261200, NIP: 6050071471;

 1. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu email: ido@maxmed.eu,  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

 1. Okres przechowywania danych:

  • Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynosi 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu (z wyj. określonymi w art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

  • Okres przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) jest taki sam jak  okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

  • Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych są przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  • Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane.

 2. Prawo do sprzeciwu:

  Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.