Pakiet pełny

Pakiet Poszerzony został uzupełniony w tym zestawie o badania układu krzepnięcia krwi, alergii, funkcjonowania trzustki i gospodarki związanej z metabolizmem kości (skłonności do osteoporozy). Występują w nim także bardziej szczegółowe badania związane z zapaleniami, zaburzeniami białkowymi oraz gospodarką żelazem i magnezem. Dodatkowo ten Pakiet zawiera badania mogące wskazywać na zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C, sprawdzające też odporność poszczepienną.

Nieprawidłowe wyniki mogą być sygnałem rozwoju niektórych chorób np.: cukrzycy, anemii, miażdżycy oraz mogą być wskaźnikiem toczącego się stanu zapalnego, zaburzeń elektrolitowych, infekcji czy chorób nowotworowych.

Pozwalają również na ocenę ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia (m.in. nadciśnienia, zawału mięśnia sercowego czy udaru mózgu).

Pakiet obejmuje:

 • mocz – badanie ogólne: jest podstawowym badanie odzwierciedlającym funkcje układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego,
 • OB – jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami,
 • morfologia krwi – całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceniania ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznanie wielu chorób m.in. anemii, zaburzenia krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji,
 • glukoza – podstawowe badanie w rozpoznaniu cukrzycy,
 • APTT, PT – najważniejsze badanie zaburzeń krzepnięcia krwi, objawiające się nadmierna skłonnością do powstawania siniaków i przedłużonego krwawienia,
 • fibrynogen – wskaźnik funkcjonowania układu krzepnięcia i marker stanów zapalnych,
 • elektrolity (Na, K) – rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej występujących m.in. w chorobach nerek lub w odwodnieniu organizmu. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może powodować zaburzenia rytmu serce,
 • lipidogram – szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwoju miażdżycy - przyczyny chorób układu krążenia. W skład badania wchodzi oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL („dobrego” cholesterolu), LDL („złego” cholesterolu) i tri glicerydów,
 • próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, GTP, BIL) – zestaw badań całościowo odzwierciedlających funkcje wątroby i dróg żółciowych,
 • amylaza – podwyższone wartości w chorobach trzustki,
 • mocznik i kreatynina – podwyższone wyniki wskazują na niewydolność nerek, zaburzenia metaboliczne lub odwodnienie organizmu,
 • kwas moczowy – badanie związane z zaburzeniami metabolicznymi, chorobami nerek oraz dolegliwościami stawowymi,
 • proteinogram – szczegółowe badanie najważniejszych grup białek w organizmie. Nieprawidłowy wynik może występować np.: w zaburzeniach układu odpornościowego, chorobach nowotworowych i dysfunkcje wątroby,
 • ferrytyna – badanie najlepiej oceniające zasoby żelaza w ustroju. Obniżony wynik występuje w niedoborach żelaza, a podwyższony w stanach zapalnych,
 • wapń całkowity, fosfor nieorganiczny – podstawowe badanie służące do oceny stanu gospodarki mineralnej bezpośrednio związanej ze stanem kości. Wstępne badanie w kierunku osteoporozy,
 • magnez – badanie wykonywane w przypadku objawów takich jak osłabienie, drażliwość, zaburzenia rytmu serca, nudności,
 • hsCRP – bardzo czuły wskaźnik toczącego się stanu zapalnego oraz marker podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej,
 • TSH – badanie odzwierciedlające funkcjonowanie tarczycy. Nieprawidłowy, wysoki posoki poziom hormonu może sugerować niedoczynność tarczycy, a nieprawidłowy niski- jej nadczynność. Choroby tarczycy mają negatywny wpływ na większość funkcji życiowych i objawiają się m.in. nerwowością, zmęczeniem, kołataniem serca czy nagłym tyciem lub chudnięciem,
 • HBs przeciwciała (anty-HBs) – badanie pozwalające ocenić potrzebę powtórnego szczepienie przeciw żółtaczce B, a u osób nie szczepionych wskazuje na kontakt z wirusem HBV (wirus zapalenia),
 • HCV przeciwciała (anty-HCV) – badanie pozwalające stwierdzić kontakt z wirusem HCV (wirus zapalenia wątroby typu C). Dodatni wynik podejrzany szczególnie w przypadku nieswoistych objawów ze strony jamy brzusznej, jak wzdęcia, bóle brzucha, zgaga,
 • IgE całkowite – wstępne badanie w kierunku skłonności do alergii.

Zapytaj o cenę w rejestracji.

logo diagnostykawróć do innych pakietów

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z OBJĘCIEM OPIEKĄ MEDYCZNĄ

 

Centrum Medyczne Maxmed

ul. Kolejowa 27F

28-500 Kazimierza Wielka

 

Filia Opatowiec

ul. Garncarska 2

28-520 Opatowiec

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych na potrzeby objęcia opieką medyczną jest MAXMED spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Kolejowa 27F, 28-500 Kazimierza Wielka, KRS 0000592859, REGON: 363261200, NIP: 6050071471;

 1. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu email: ido@maxmed.eu,  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

 1. Okres przechowywania danych:

  • Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynosi 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu (z wyj. określonymi w art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

  • Okres przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) jest taki sam jak  okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

  • Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych są przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  • Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane.

 2. Prawo do sprzeciwu:

  Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.