Pakiet badań funkcji wątroby

Zestaw badań pozwalający na ocenę funkcjonowania wątroby. W pakiecie znajdują się badania służące rozpoznawaniu zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz sprawdzeniu czy szczepienie przeciw wirusowemu zapalenia wątroby typu B przyniosło oczekiwane efekty. Wśród badań znajdują sie także markery nowotworowe oraz badania z zakresu diagnostyki schorzeń wątroby o podłożu autoimmunizacyjnym.

Pakiet obejmuje:

 • OB – jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych z różnymi chorobami.
 • Morfologia krwi – całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznaniu wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji. Większość chorób powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.
 • PT (INR) – najważniejsze badanie w kierunku zaburzenie krzepnięcia krwi. Znaczny wzrost wartości PT(INR) występuję w chorobach wątroby Bilirubina całkowita- badanie odzwierciedlające funkcje wątrobą i dróg żółciowych. Stanowi podstawę rozpoznania żółtaczki.
 • Enzymy wątrobowe – podstawowe badania w diagnostyce wątroby: ALT (aminotransferaza), AST (aminotransferaza asparaginowa) podstawowe badanie przesiewowe w kierunku uszkodzenia wątroby, głównie w następstwie infekcji wirusowych. Fosfataza zasadowa (ALP) badanie uzupełniające w ocenie funkcji wątroby; jego poziom wzrasta głównie w niedrożności przewodów żółciowych. GGTP (gamma glutamylotransferaza) badanie przesiewowe w kierunku uszkodzenia wątroby; nieprawidłowe wyniki badań odnotuje się u osób nadużywających alkohol.
 • Cholinoesteraza – enzym produkowany w wątrobie, będący wskaźnikiem jej funkcjonowania.
 • Dehydrogneza mleczanowa – badanie w kierunku uszkodzenia komórek wątroby na skutek np. zatrucie czy infekcji wirusowych.
 • Proteinogram – szczegółowe badanie, które pozwala na ilościową ocenę najważniejszych grup białek ustrojowych; odchylenia wyników od normy mogą wskazywać na zaburzenia funkcjonowania wątroby. CEA, AFP* – tzw. markery nowotworowe; badania wykonywane w kierunku raka wątroby i dróg żółciowych.
 • HBs antygen – marker zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV)
 • HCV przeciwciała – wynik dodatni wskazuje na zakażenie wirusem zaplenia wątroby typu C (HCV), ale potwierdzenie zakażenie wymaga dodatkowych, specjalistycznych badań z zakresy diagnostyki molekularnej.
 • Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA1) – test przesiewowy – wstępne badanie w kierunku z typów autoimmunologicznego zapalenia wątroby. W przypadku wyniku dodatniego niezbędne jest wykonanie testu kompleksowego (ANA2). Jeśli pomimo wyniku ujemnego klinicznie podejrzewane jest autoimmunologiczne zapalenie wątroby, należy wykonać cały wątrobowy panel autoprzeciwciał.

Zapytaj o cenę w rejestracji.

* Wzrost poziomu tych markerów obserwuje się także w przebiegu wielu chorób nienowotworowych i na postawie podwyższonego wyniku nie można wnioskować o obecności nowotworu. Interpretacja wyniku należy do lekarza w kontekście innych badań o objawów klinicznych.

logo diagnostykawróć do innych pakietów

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z OBJĘCIEM OPIEKĄ MEDYCZNĄ

 

Centrum Medyczne Maxmed

ul. Kolejowa 27F

28-500 Kazimierza Wielka

 

Filia Opatowiec

ul. Garncarska 2

28-520 Opatowiec

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych na potrzeby objęcia opieką medyczną jest MAXMED spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Kolejowa 27F, 28-500 Kazimierza Wielka, KRS 0000592859, REGON: 363261200, NIP: 6050071471;

 1. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu email: ido@maxmed.eu,  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

 1. Okres przechowywania danych:

  • Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynosi 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu (z wyj. określonymi w art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

  • Okres przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) jest taki sam jak  okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

  • Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych są przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  • Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane.

 2. Prawo do sprzeciwu:

  Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.