RTG

RTG stomatologicznePosiadamy dwa nowoczesne aparaty RTG, które wykorzystywane są podczas leczenia stomatologicznego.

RADIOWIZJOGRAFIA

Jest to aparat rtg służący do wykonywania zdjęć wybranym zębom. Zdjęcia wykonywanie są w systemie cyfrowego obrazowania, co gwarantuje wysoką jakość obrazu. Kolejną zaletą tego aparatu jest szybkość uzyskania wyniku, co umożliwia wykonanie zdjęcia w trakcie leczenia w gabinecie i tym usprawnia podejmowanie właściwych decyzji terapeutycznych przez lekarza stomatologa. Najczęściej wykonuje się je na początku i po zakończeniu leczenia endodontycznego czyli kanałowego. Zdjęcia wykonywane tym aparatem wykonywanie są podczas wizyty stomatologicznej.

PANTOMOGRAF

Ten aparat rtg, jest nowoczesnym aparatem pracującym w systemie cyfrowym służącym do wykonywania zdjęć wszystkich zębów czyli pantomogramu (tzw."panorama zębów"). Takie zdjęcia potrzebne są do zaplanowania właściwego leczenia stomatologicznego, tuż na samym jego początku.

Aby wykonać ten tyb badania należy zadzwonić i umówić się na wizytę. Zdjęcia wykonywane są przez technika radiologii w wybrane dni tygodnia. Pacjent otrzymuje wynik zapisany na płycie CD, a jej odczyt jest możliwy w każdym komputerze.

Pantomogramu podobnie jak innych zdjęć RTG, nie wykonuje się u kobiet w ciąży lub podejrzewających ciążę. Ponieważ promieniowanie rentgenowskie nie jest obojętne dla zdrowia, a rozwijający się płód jest szczególnie narażony na jego niekorzystne działanie. Pozostali pacjenci nie powinni sie obawiać wykonania tego rodzaju zdjęcia. Dawka promieniowania podczas tego badania jest zmniejszana do minimum dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej co jest znacznie bezpieczniejsze niż w przypadku wykonywania zdjęć metodą tradycyjną.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z OBJĘCIEM OPIEKĄ MEDYCZNĄ

 

Centrum Medyczne Maxmed

ul. Kolejowa 27F

28-500 Kazimierza Wielka

 

Filia Opatowiec

ul. Garncarska 2

28-520 Opatowiec

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych na potrzeby objęcia opieką medyczną jest MAXMED spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Kolejowa 27F, 28-500 Kazimierza Wielka, KRS 0000592859, REGON: 363261200, NIP: 6050071471;

 1. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu email: ido@maxmed.eu,  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

 1. Okres przechowywania danych:

  • Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynosi 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu (z wyj. określonymi w art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

  • Okres przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) jest taki sam jak  okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

  • Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych są przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  • Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane.

 2. Prawo do sprzeciwu:

  Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.