Wizyty i recepty.

 • Prosimy o wcześniejsze umawianie się na wizyty telefonicznie lub osobiście. Każdy pacjent będzie miał wyznaczoną godzinę wizyty. Ma to na celu usprawnienie pracy przychodni oraz zmniejszenie oczekiwania na wizytę. Jest to ważne szczególnie dla osób chorych.
 • W tej chwili system umawiania wizyt jest przejściowy. Od 1 kwietnia 2014 roku wizyty będą odbywać się wyłącznie na wyznaczoną godzinę.
 • Zgodnie z wymogami prawnymi lekarz może wystawić receptę WYŁACZNIE jeśli naocznie zbada pacjenta. Przypominam, że wystawianie recept dla innej osoby (nawet rodziny) nie jest możliwe. Prosimy o samodzielne zgłaszanie się po recepty, leki i środki pomocnicze.
 • Jeśli pacjent zostanie zbadany przez lekarza i ustalone zostanie leczenie – wówczas lekarz może wystawić recepty na 3 miesiące (recepty na każdy miesiąc osobno), tak aby ułatwić pacjentowi stały dostęp do leków i pacjent nie musi często zgłaszać się do przychodni. Jest to duże ułatwienie dla osób niesamodzielnych.
 • Zniżki i refundacje leków przyznawane tylko jeśli pacjent ma rozpoznaną określoną chorobę. Oznacza to, że ten sam lek dla jednego pacjenta może być pełnopłatny a dla innego refundowany. Jeśli lekarz rodzinny nie ma dostępu do dokumentacji z innej poradni (np. urologicznej, neurologicznej, okulistycznej) wówczas nie może wystawić leku z refundacją (płatność 100%). Prosimy o uzupełnianie takiej dokumentacji, tak aby uniknąć w przyszłości nieporozumień z wypisywaniem refundowanych leków. Jeśli taka dokumentacja zostanie uzupełniona – wówczas wszelkie kolejne leki będą wypisywane z należną refundacją.
 • UWAGA! Za wystawione recepty, skierowania i udzielone porady lekarz NIE MOŻE przyjmować jakichkolwiek pieniędzy lub innej formy gratyfikacji! Wszelkie świadczenia w Poradni Lekarza Rodzinnego są BEZPŁATNE!

 Szczepienia.

 • W chwili obecnej szczepienia są wykonywane wg dotychczasowych zasad tzn. codziennie. MAXMED zapewnia bezpłatnie wszystkie szczepionki przewidziane przez harmonogram szczepień. Szczepionki tzw. „łączone” lub spoza listy szczepień muszą być zakupione przez rodziców. Najlepiej szczepionkę przynieść do przychodni bezpośrednio przed wykonaniem szczepienia prosto z Apteki. Receptę na taką szczepionkę można uzyskać u lekarza POZ.
 • Dla osób chętnych szczepienia są również wykonywane w siedzibie głównej MAXMED w Kazimierzy Wielkiej po wcześniejszej telefonicznej rejestracji.
 • Najpóźniej od 1 kwietnia 2014 roku zostanie wprowadzony nowy system szczepień. Wszystkie dzieci będą monitorowane przez personel medyczny MAXMED i daty szczepień będą wyznaczane WCZEŚNIEJ. Ma to umożliwić swobodny dostęp do szczepionek oraz zapobiegać kontaktu szczepionych dzieci z chorymi  pacjentami przebywającymi w poczekalni. Ustalony zostanie stały dzień i godziny szczepień.

Leczenie i badania specjalistyczne.

 • Wszystkie skierowania wystawione przez naszych lekarzy do Poradni Lekarzy Specjalistów są ważne w każdej placówce medycznej posiadającej umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Lekarz rodzinny może skierować pacjenta na badania endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia). Takie badanie może zostać wykonane w każdej placówce posiadającej umowę z NFZ – również w Centrum Medycznym MAXMED w Kazimierzy Wielkiej.
 • MAXMED posiada podpisaną umowę z NFZ na świadczenia medyczne w ramach Poradni Kardiologicznej oraz Pracowni Endoskopowej. Wszystkie inne poradnie dostępne w naszym centrum prowadzą działalność komercyjna co oznacza, że wszelkie świadczenia są wówczas PŁATNE.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z OBJĘCIEM OPIEKĄ MEDYCZNĄ

 

Centrum Medyczne Maxmed

ul. Kolejowa 27F

28-500 Kazimierza Wielka

 

Filia Opatowiec

ul. Garncarska 2

28-520 Opatowiec

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych na potrzeby objęcia opieką medyczną jest MAXMED spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Kolejowa 27F, 28-500 Kazimierza Wielka, KRS 0000592859, REGON: 363261200, NIP: 6050071471;

 1. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu email: ido@maxmed.eu,  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

 1. Okres przechowywania danych:

  • Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynosi 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu (z wyj. określonymi w art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

  • Okres przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) jest taki sam jak  okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

  • Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych są przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  • Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane.

 2. Prawo do sprzeciwu:

  Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.