Lekarz rodzinny

Lekarz rodzinny

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ), potocznie zwana Poradnią Lekarza Rodzinnego to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej. Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni). Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W pozostałym czasie opiekę podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia tzw. Nocna i Świąteczna Opieka Całodobowa - patrz niżej.

Centrum Medyczne Maxmed zapewnia Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza w naszej palcówce dostęp do: 

 • lekarzy rodzinnych,
 • pielęgniarki POZ,
 • pielęgniarki środowiskowej,
 • pełnego panelu badań laboratoryjnych (materiał do badań pobierany na miejscu),
 • gabinetu zabiegowego,
 • punktu szczepień,
 • specjalistycznego USG,
 • nowoczesnego RTG,
 • i innych.

Szczegółowy zakres świadczeń – kliknij tutaj.

Aby skorzystać z porady lekarza rodzinnego należy umówić się na wizytę – jest to możliwe w naszym ośrodku poprzez kontakt telefoniczny lub osobiście w rejestracji. Wizyta zostanie umówiona na konkretną godzinę. Ma to na celu ułatwić dostęp dla wszystkich Pacjentów, a jednocześnie pomaga zaoszczędzić niepotrzebnie stracony czas w poczekalni.

Zgodnie z prawem oraz zaleceniami NFZ w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby z nagłym zachorowaniem lub zaostrzeniem choroby przewlekłej. Pozostałe przypadki tj. wizyty kontrolne i profilaktyczne, kontynuacja leczenia, wydanie skierowań lub sprawy nie związane bezpośrednio z leczeniem mogą być umawiane w innym terminie wyznaczonym przez rejestratorkę – nie musi to być dzień zgłoszenia!

 

Jak zmienić lub wybrać lekarza rodzinnego?

 • CAŁY PROCES WYBORU NOWEGO LEKARZA RODZINNEGO I ZMIANY PRZYCHODNI ZAJMUJE NAJWYŻEJ KILKA MINUT I JEST BEZPŁATNY,
 • po pierwsze należy zgłosić się do naszej przychodni z dokumentem tożsamości oraz aktualnym ubezpieczeniem,
 • następnie nasz personel pomoże Ci wypełnić dokument wyboru lekarza rodzinnego tzw. DEKLARACJĘ,
 • wypełnioną deklarację wystarczy podpisać i od tego momentu Pacjent zostaje objęty opieką przez Centrum Medyczne Maxmed,
 • o dokonaniu nowego wyboru NIE MUSISZ powiadamiać swojego dotychczasowego lekarza rodzinnego, a formalnościami z NFZ zajmujemy się my,
 • NIE MA obowiązku dostarczania posiadanej w innej placówce medycznej dokumentacji medycznej, ale w przypadku osób z przewlekłymi schorzeniami lub długotrwałym leczeniem może to uprościć i przyspieszyć diagnostykę i leczenie u nowego lekarza,
 • możesz samodzielnie wypełnić deklarację w domu, a odpowiedni wzór możesz pobrać niżej,
 • nie ma obowiązku wybierania lekarza rodzinnego w miejscu zamieszkanie, możesz leczyć się w placówce która Ci odpowiada, wystarczy aby miała podpisany kontrakt z NFZ jak nasza przychodnia,
 • wyboru dokonuje się w imieniu własnym,
 • w imieniu innej osoby deklaracje mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci, bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun,
 • deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń: imiennie do lekarza, pielęgniarki czy położnej,
 • pacjent może złożyć w jednym miejscu deklarację do lekarza, a w innym do pielęgniarki czy położnej, powinien jednak rozważyć praktyczne skutki takiego wyboru,
 • jeżeli dziecko do 6. miesiąca życia nie ma nadanego numeru PESEL, może być zapisane na listę lekarza/pielęgniarki/położnej POZ na podstawie dowodu ubezpieczenia rodzica lub opiekuna prawnego. Po nadaniu dziecku numeru PESEL, najpóźniej po ukończeniu przez nie 6. miesiąca życia, rodzic powinien złożyć ponowną deklarację, ponieważ po tym czasie system informatyczny NFZ zaznaczy deklarację dziecka jako nieaktywną,
 • pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w oddziale Funduszu. W przypadku każdej kolejnej, nieuzasadnionej zmiany należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Opłatę należy uiścić na konto właściwego oddziału NFZ.

 

Nocna i Świąteczna Opieka Całodobowa.

W przypadku lżejszych dolegliwości Pacjenci mają do dyspozycji pomoc w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Jeśli po zamknięciu przychodni poczują się źle, mogą uzyskać konsultację lekarską w ramach całodobowej opieki medycznej. Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej Pacjenci mogą skorzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których podczas pracy przychodni wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Są to najczęściej sytuacje, gdy:

 • Pacjent nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, ale jego samopoczucie odbiega od „stanu normalnego”,
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • Pacjent ma istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan,
 • Pacjent wymaga kontynuacji leczenia, a brak leków z przyczyn zdrowotnych nie może być odwlekany do czasu otwarcia przychodni.

Gdzie mogę skorzystać z Nocnej i Świątecznej Opieki Całodobowej?

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego
ul. Kościuszki 14 w Kazimierzy Wielkiej
tel.: 41-352-11-10

Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z OBJĘCIEM OPIEKĄ MEDYCZNĄ

 

Centrum Medyczne Maxmed

ul. Kolejowa 27F

28-500 Kazimierza Wielka

 

Filia Opatowiec

ul. Garncarska 2

28-520 Opatowiec

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych na potrzeby objęcia opieką medyczną jest MAXMED spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Kolejowa 27F, 28-500 Kazimierza Wielka, KRS 0000592859, REGON: 363261200, NIP: 6050071471;

 1. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu email: ido@maxmed.eu,  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

 1. Okres przechowywania danych:

  • Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynosi 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu (z wyj. określonymi w art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

  • Okres przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) jest taki sam jak  okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

  • Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych są przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  • Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane.

 2. Prawo do sprzeciwu:

  Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.