Zakres świadczeń

Lekarz rodzinny

Lekarz POZ

 1. kieruje na badania laboratoryjne i inną diagnostykę
  • wszystkie badania wykonywane są tylko na zlecenie lekarza,
  • zlecone badania powinny być uzasadnione stanem zdrowia pacjenta i związane z konkretną diagnostyką lub leczeniem,
  • badania nie mogą być zlecone „zaocznie”, bez badania lekarskiego i ich medycznego uzasadnienia,
  • jeżeli w wyniku udzielonej porady zachodzi konieczność ich wykonania, lekarz wskazuje pacjentowi laboratorium, w którym zostaną one wykonane,
  • w przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta,
  • zlecenie na pobranie materiału wystawia lekarz POZ, który we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia także pojemniki na materiały do zleconych badań,
  • zgodnie z Rozporządzeniem NFZ, lekarz POZ NIE MOŻE WYKONYWAĆ BADAŃ LABORATORYJNYCH DO PLANOWANYCH ZABIEGÓW OPERACYJNYCH! Takie badania ma obowiązek zlecić i wykonać poradnia lub szpital która zleca zabieg operacyjny,
  • w przypadku leczenia się w prywatnej placówce medycznej wszystkie badania laboratoryjne lub dodatkowe pacjent musi opłacić samodzielnie,
  • zlecenie lekarza POZ wykonuje pielęgniarka, do której pacjent jest zadeklarowany,
  • wykaz badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz POZ, jest ściśle określony:

   Badania hematologiczne np:
   • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
   • płytki krwi,
   • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
   Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi np:
   • sód,
   • potas,
   • mocznik,
   • kreatynina,
   • glukoza,
   • kwas moczowy,
   • cholesterol całkowity,Lekarz rodzinny
   Badania moczu np:
   • ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu,
   Badania kału np:
   • badanie ogólne,
   • pasożyty,
   Badania układu krzepnięcia np:
   • wskaźnik protrombinowy (INR),
   • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
   Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku
   Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej, tarczycy, ślinianek, nerek, moczowodów, pęcherza, węzłów chłonnych
   Zdjęcia radiologiczne
   • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
   • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej,
   • zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej,
   • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
 2. kieruje na niektóre kosztowne badania diagnostyczne
  • lekarz POZ może kierować chorych, którzy są pod jego opieką, jedynie na kolonoskopię i gastroskopię,
  • skierowanie na te badania musi wynikać z procesu leczenia i diagnostyki prowadzonego przez lekarza POZ,
  • na pozostałe badania, takie jak np. tomografia lub rezonans magnetyczny, kierować mogą jedynie lekarze specjaliści.
 3. kieruje pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitalaLekarz rodzinny
  • do większości poradni wymagana są skierowania od lekarza POZ,
  • bez skierowania można zgłosić się do do dermatologa, ginekologa i położnika, okulisty, onkologa, psychiatry oraz wenerologa.
 4. wypisuje recepty według zalecenia lekarza specjalisty
  • lekarz POZ może wystawić pacjentowi receptę na leki, które zastosował lekarz w poradni specjalistycznej, jeżeli otrzyma wydaną przez lekarza specjalistę informację – o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym o okresie ich stosowania i dawkowania).
 5. kieruje na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
  • w gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską,
  • Lekarz rodzinnyw sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.
 6. kieruje na rehabilitację
  • lekarz POZ może wystawić pacjentowi skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w poradni rehabilitacyjnej lub w domu pacjenta,
  • wyjątkiem są skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne związane z leczeniem wad postawy oraz dysfunkcją narządu ruchu, których przyczyną są te wady - w takich przypadkach lekarz POZ wystawia skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub ortopedycznej,
  • w odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej, w przypadkach nie kwalifikujących się do rehabilitacji leczniczej, lekarz POZ kieruje dziecko na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane w szkołach i finansowane ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów,
  • lekarz POZ może wystawiać pacjentowi skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową realizowaną w ośrodku/oddziale dziennym rehabilitacji,
  • skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne należy zarejestrować we właściwej placówce w ciągu 30 dni od daty wystawienia, w innym przypadku starci ono swoją ważność.
 7. kieruje na leczenie uzdrowiskowe
  • wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lekarz POZ bierze pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i ewentualne przeciwwskazania,
  • skierowanie przesyłane jest do oddziału NFZ. Skierowanie jest ważne 18 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia. Jeżeli w tym czasie leczenie nie mogło być rozpoczęte, NFZ przesyła skierowanie do ponownej weryfikacji.
 8. konsultuje pacjentów telefonicznie we wtorki od 8.00 - 10.00 pod numerem 41 352 23 23

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z OBJĘCIEM OPIEKĄ MEDYCZNĄ

 

Centrum Medyczne Maxmed

ul. Kolejowa 27F

28-500 Kazimierza Wielka

 

Filia Opatowiec

ul. Garncarska 2

28-520 Opatowiec

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych na potrzeby objęcia opieką medyczną jest MAXMED spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Kolejowa 27F, 28-500 Kazimierza Wielka, KRS 0000592859, REGON: 363261200, NIP: 6050071471;

 1. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu email: ido@maxmed.eu,  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

 1. Okres przechowywania danych:

  • Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynosi 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu (z wyj. określonymi w art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

  • Okres przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) jest taki sam jak  okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

  • Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych są przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  • Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane.

 2. Prawo do sprzeciwu:

  Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.